Kontaktné údaje:

PSHA - Kontaktná adresa

Adresa:   Dlhá 1, 949 76 Nitra
E-mail:   hluzovky@hluzovky.sk

Predseda - Ing. Ján Gažo PhD.

Adresa:   Katedra genetiky a šľachtenia rastlín,
              Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov,
              SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra
E-mail:   jan.gazo@uniag.sk

Podpredseda - Ing. Marián Miko CSc.

Adresa:   Katedra genetiky a šľachtenia rastlín,
              Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov,
              SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra
E-mail:   marian.miko@uniag.sk